Regulamin serwisu SuperKwik.pl

 1. Zasady korzystania z serwisu
  1. Z serwisu może korzystać każda osoba zarejestrowana, zwana dalej Użytkownikiem. Rejestracja w serwisie wymaga akceptacji Regulaminu, a nie stosowanie się do zawartych w nim wytycznych grozi zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika.
  2. Właściciele serwisu zwani dalej Usługodawcą zobowiązują się do przestrzegania zamieszczonego Regulaminu.
  3. Serwis SuperKwik.pl jest serwisem rozrywkowym umożliwiającym użytkownikom na zamieszczanie śmiesznych grafik lub linków do innych serwisów.
  4. Niezarejestrowani Użytkownicy zwani dalej Obserwatorami mogą również bezpłatnie przeglądać zamieszczone w serwisie treści, natomiast pełna funkcjonalność serwisu jest dostępna po Rejestracji.
  5. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony o czym Użytkownik serwisu zostanie poinformowany poprzez przesłanie maila z linkiem do nowego regulaminu oraz zostanie poproszony o akceptacje nowego Regulaminu przy pierwszym logowaniu się do serwisu po zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje zablokowaniem konta. Konto może być powtórnie aktywowane, jeżeli podczas logowania zostanie zaakceptowana nowa wersja regulaminu.
  6. Usługodawca szanuje prywatność swoich Użytkowników. Serwis nie rozsyła niechcianych maili (SPAMu), a hasła Użytkowników są kodowane i przechowywane w bazie danych na serwerze SuperKwik.pl.
  7. Usługodawca zastrzegają sobie prawo do likwidacji serwisu, a co za tym idzie likwidają wszystkich kont oraz treści zamieszczonych przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za stracone przez użytkowników dane.
  8. Uwagi, komentarze związane z serwisem SuperKwik.pl można przesyłać na adres superkwik.pl (at) gmail.com.
 2. Rejestracja Użytkownika
  1. Zarejestrowanie w serwisie SuperKwik.pl jest bezpłatne
  2. W celu rejestracji konieczna jest akceptacja podanego Regulaminu, a następnie wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych: login (przyszła nazwa Użytkownika), poprawny adres e-mail, hasło, płeć oraz datę urodzenia oraz potwierdzić akceptację regulaminu.
  3. Jedna osoba może posiadać w serwisie SuperKwik.pl wyłącznie jedno konto.
  4. Standardowo utworzone konto jest nieaktywne i można je aktywować po kliknięciu w link przesłany na podany przez użytkownika adres e-mail.
  5. Po kliknięciu w link konto jest aktywowane i umożliwia użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności
  6. W wyniku Rejestracji tworzone jest konto, z którego Użytkownik może korzystać po zalogowaniu. Użytkownik w każdej chwili może zmienić usunąć swoje konto.
  7. Użytkownik może nieodwracalnie usunąć swoje konto po upływie przynajmniej 30 dni od daty rejestracji. W tym celu należy wejść do edycji profilu Użytkownika i potwierdzić usunięcie konta. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem przez niego wszystkich zamieszczonych przez niego treści. Procedura usuwania treści jest opisana poniżej.
 3. Funkcjonalności serwisu SuperKwik.pl
  1. Serwis SuperKwik.pl zwany dalej serwisem jest serwisem umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie zdjęć, linków do serwisu YouTube, historyjek obrazkowych lub demotywujących obrazków zwanych potocznie demotywatorami zwanych dalej Multimediami.
  2. Użytkownik ma prawo zamieszczać w serwisie wymienione powyżej treści oraz komentarze, jeżeli spełnione są wszystkie warunki opisane w sekcji Zasady dodawania nowych Multimediów oraz Komentarzy.
  3. Użytkownicy oraz Obserwatorzy mają prawo dodawać pozytywne opinie (SuperKwik) lub negatywne opinie (CienkiKwik)
  4. Zamieszczone przez użytkownika treści będą widoczne na jego profilu wraz z widocznym obok wszystkich Multimediów statusem.
  5. Możliwe statusy dla Multimediów to Oczekujące, NowyKwik, SuperKwik,TurboKwik ,Nie zaakceptowane, Zablokowane, Zablokowane przez Użytkowników. Użytkownik nie ma prawa samodzielnie zmieniać statusu Multimediów. Opis poszczególnych statusów znajduje się poniżej:
   • Oczekujące - status ten uzyskują nowe Multimedia dodane przez Użytkownika i wymagają dalszej akceptacji Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do akcpetacji wybranych przez siebie treści.
   • NowyKwik - status ten uzyskują Multimedia po akceptacji przez Usługodawcę. Multimedia uzyskująz tym statusem są umieszczane w zakładce NowyKwik, gdzie są oceniane przez Użytkowników i Obserwatorów.
   • SuperKwik - status ten uzyskują Multimedia, które w ciągu 48 godzin będą miały więcej pozytywnych ocen niż negatywnych. Multimedia z tym statusem będą wyświetlane na stronie głównej serwisu.
   • TurboKwik - status ten uzyskują Multimedia najlepiej oceniane przez użytkowników. Najlepiej oceniane Multimedia mogą być wyłonione na podstawie przyjętej przez Usługodawcę liczby pozytywnych opinii lub na podstawie pozytywnych komentarzy wystawianych przez Użytkowników. Status ten mogą także uzyskać Multimedia na podstawie ogłoszonego przez Usługodawcę konkursu. Multimedia z tym statusem będą wyświetlane w zakładce TurboKwik.
   • PoprawKwika - status ten uzyskują Multimedia po akceptacji przez Usługodawcę, jednakże Usługodawca ma pewne zastrzeżenia, które Użytkownik powinien poprawić, aby uzyskały status NowyKwik. Spostrzeżenia Usługodawcy są widoczne po kliknięciu w status PoprawKwika.
   • Nie zaakceptowane - status ten uzyskują Multimedia, które nie zostały zaakceptowane przez Usługodawcę.
   • Zablokowane - status ten uzyskują Multimedia, które nie zostały zaakceptowane przez Usługodawcę, ponieważ naruszały granice dobrego smaku, zawierały treści pornograficzne, nawołujące do nienawiści innych osób lub zawierające treści wulgarne i powszechnie uznane za obelżywe. status ten uzyskują także multimedia zawierające treści reklamujące inne serwisy lub usługi. Zamieszczanie treści, które uzyskają status Zablokowane może skutkować zablokowaniem konta przez Usługodawcę.
   • Zablokowane przez Użytkowników - status ten uzyskują Multimedia, które zostały zaakceptowane przez Usługodawcę, natomiast uzyskało dużą liczbę negatywnych komentarzy lub zostało zgłoszone naruszenie zasad dobrego smaku przez Użytkowników, Obserwatorów.
 4. Zasady dodawania nowych Multimediów oraz Komentarzy
  1. Dodawać Multimedia oraz komentarze mogą jedynie Użytkownicy. Obserwatorzy nie mogą dodawać Multimediów oraz komentarzy.
  2. Multimedia można dodawać za pomocą przygotowanych do tego formularzy.
  3. Wszystkie dodawane Multimedia wymagają wypełnienia wszystkich pól w przygotowanych do ich dodawania formularzach.
  4. W celu dodania Multimediów wymagane jest dodanie co najmniej dwóch Tagów oddzielonych przecinkami określających zamieszczoną przez Użytkownika treść.
  5. Użytkownik umieszczając Multimedia w serwisie zgadza się na ich opublikowanie w serwisie oraz ich pobieranie, modyfikację, a także publikacje w innych serwisach.
  6. Multimedia po umieszczeniu w serwisie otrzymują poszczególne statusy opisane w sekcji Funkcjonalności serwisu SuperKwik.pl
  7. Usługodawca nie odpowiada za treść zamieszczanych przez Użytkowników Multimediów i komentarzy. Administracja jedynie udostępnia narzędzie do umieszczania Multimediów oraz komentarzy, jakim jest serwis SuperKwik.pl. Użytkownik zamieszczający w serwisie Multimedia oraz komentarze powinien upewnić się, że umieszczane przez niego treści nie łamią praw autorskich innych osób oraz prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. Użytkownicy oraz Obserwatorzy mogą nagradzać Multimedia dodawane przez Użytkowników przyznając im super kwiki (SuperKwik) lub wyrażać swoją dezaprobatę poprzez umieszczanie przyznawanie im cienkich kwików (CienkiKwik).
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Multimediów oraz komentarzy zawierających reklamy usług, produktów oraz innych serwisów bez zgody Usługodawcy.
 5. Rola Usługodawcy serwisu SuperKwik.pl
  1. Usługodawca zobowiązuje się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za analizę umieszczanych treści zwanych dalej Moderatorami.
  2. Moderatorzy mają prawo do zmieniania statusów Multimediów oraz usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem oraz zablokowania kont zamieszczających treści niezgodne z Regulaminem.
  3. Obserwatorzy stwierdzający naruszenie swoich praw, bądź prawa rzeczpospolitej Polskiej powinna zgłosić to wysyłając skargę postępując zgodnie z Regulaminem zamieszczonym w sekcji Skargi
 6. Skargi
  1. Skargi można zgłaszać usługodawcy na adres e-mail superkwik.pl (at) gmail.com.
  2. W temacie wiadomości powinien być zawarty rodzaj zgłaszanego naruszenia prawa (np. naruszenie praw autorskich, wizerunku, wulgarny komentarz)
  3. W treści wiadomości powinnien być podany link do naruszającej regulamin treści multimedialnej lub komentarza, który znajduje się pod tym materiałem (np. http://super_kwik.pl/index.php?p=showMultimedia&idM=1) oraz powód dla którego dany materiał lub komentarz narusza czyjeś prawo lub nie powinnien byc publikowany
>
All rights reserved ©. Created by beautiko.pl